Ik bouw een tuinhuis: vergunning nodig of toch niet?

Bij het plaatsen van een tuinhuis, stel je je best de vraag of je hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt of niet. Het antwoord hangt hierbij af van het feit of dit tuinhuis al dan niet verbonden is met jouw woning. Wij geven je hierover graag wat meer informatie!

Je tuinhuis staat los van je woning

 

Is het de bedoeling dat je tuinhuis – of je serre, poolhouse, carport of garage – even verderop in je tuin zal staan pronken, dan is het veelal niet nodig om voor de bouw hiervan een vergunning aan te vragen. Voorwaarde hierbij is dat het tuinhuis:

  • in je zij- en/of achtertuin staat;
  • niet groter is dan 40 m². Staat er in je tuin al een ander losstaand bijgebouw – vb.: een carport – dan moet de oppervlakte van dit bijgebouw mee in rekening worden gebracht;
  • niet hoger is dan 3,5 meter;
  • niet verder dan 30 meter van de woning staat;
  • minstens 3 meter van de perceelsgrens blijft indien het in de zijtuin wordt geplaatst en minstens 1 meter van de perceelsgrens blijft, dan wel tegen een bestaande scheidingsmuur wordt gebouwd, indien het in de achtertuin wordt geplaatst;
  • niet wordt gebouwd in ruimtelijk kwetsbaar gebied;

Vaak leggen gemeentes of provincies evenwel nog bijkomende vereisten op – vb. via een RUP -, zodat het steeds aangewezen is toch even aan te kloppen bij de bevoegde dienst om 100% zekerheid omtrent de vrijstelling te bekomen vooraleer je je tuinhuis optrekt.

Deze regeling geldt vanzelfsprekend niet indien je het bijgebouw wenst te gebruiken als woning. Denk hierbij aan containers of mini-huisjes die een woonfunctie worden toegemeten. In deze gevallen zal steeds een vergunning vereist zijn.

Je tuinhuis is verbonden met je woning

 

Maakt je tuinhuis – of je garage of veranda – een vast onderdeel uit van je woning en vormt dit bijgevolg een uitbreiding van je woning, dan is een vrijstelling van vergunningsplicht niet aan de orde. In deze gevallen zal je dus een vergunningsaanvraag moeten indienen, tenzij er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en je je kan beperken tot het naleven van een eenvoudige meldingsplicht. Hierbij geldt dat het tuinhuis:

  • niet groter is dan 40 m². Is er al een ander vaststaand bijgebouw – vb.: een veranda – dan moet de oppervlakte van dit bijgebouw mee in rekening gebracht worden;
  • de functie van je woning niet wijzigt en ook het aantal woongelegenheden onveranderd laat;
  • niet hoger is dan 4 meter;
  • minstens 3 meter van de perceelsgrens ligt indien het in de zijtuin wordt geplaatst. Wordt het tuinhuis in de achtertuin geplaatst, gebeurt dit minstens 2 meter van de perceelsgrens, dan wel tegen de scheidingsmuur;